JUDr. Helena Humlová

CENA ZA SLUŽBY

Cena za právní služby je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, při které je zohledněna časová náročnost, složitost dané kauzy a potřeb klienta.

Odměna může být stanovena jako:

  • časová – dle skutečně vynaloženého času advokáta
  • pevná – stanovená pevnou částkou bez ohledu na čas advokátem strávený na kauze
  • dle advokátního tarifu – odměna stanovená dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tj. dle úkonů právní služby učiněných advokátem
  • paušální – při dlouhodobé spolupráci lze stanovit odměnu za určitý časový úsek, bez ohledu na počet hodin poskytnuté právní služby.

Vedle nároku na odměnu jsou účtovány skutečné výdaje (soudní a správní poplatky, cestovné atp.). Odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21 %.

© 2018 | design & script E-PROFI.cz