JUDr. Helena Humlová

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Informace dle z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

Informuji klienty, kteří jsou ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. spotřebiteli, že nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu mezi advokátem a klientem, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora.

Více naleznete na stránkách www.cak.cz.

© 2018 | design & script E-PROFI.cz