JUDr. Helena Humlová

PRÁVNÍ SLUŽBY

Občanské a rodinné právo:

 • sepis občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, nájemní, o služebnostech apod.)
 • kompletní servis při převodu nemovitostí včetně advokátní úschovy
 • rozvodové právo, vypořádání společného jmění manželů
 • výchova a výživa nezletilých dětí, zastupování v opatrovnických sporech
 • určení/popření otcovství
 • výživné nerozvedené/rozvedené manželky/manžela
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • služebnosti, věcná břemena
 • náhrada škody
 • spory z bezdůvodného obohacení
 • sepis závětí, listin o vydědění, poradenství v dědickém řízení
 • vymáhání a zajištění pohledávek
 • poradenství v oblasti exekucí včetně zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v řízení před soudy

Obchodní právo:

 • sepis a revize obchodních smluv
 • správa, vymáhání a zajištění pohledávek
 • směnky
 • zastupování v řízení před soudy

Pracovní právo:

Právní služby v oblasti práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů jak pro firemní klientelu z pozice zaměstnavatele, tak pro občany z pozice zaměstnance, zejména:

 • sepis a revize smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • zastoupení v pracovněprávních sporech, vč. sporů z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • poradenství při vzniku, změně a zániku pracovněprávních vztahů
 • vymáhání dlužné mzdy, náhrady mzdy

Insolvenční právo:

 • zpracování insolvenčních návrhů na povolení oddlužení či prohlášení konkursu
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování ve sporech o vyloučení věci z majetkové podstaty
 • poradenství
© 2018 | design & script E-PROFI.cz